Grondverzet

Wij beschikken over een 14 tons mobiele kraan en een 3 tons minikraan.

De mobiele kraan kunnen we inzetten voor:

 • Uitgraven bouwputten
 • Sloten maken en opschonen
 • Zand dumperen
 • Maaikorven van de sloten/watergangen met 4 meter korf
 • Kuil onderspitten/afspitten
 • Terrein vernieuwing uitgraven aanvullen
 • Bestrating uitbreken
 • Bebossing / stobben rooien
 • Aanleggen tuinen

De minikraan is inzetbaar voor:

 • Diverse grondwerkzaamheden
 • Aanleggen van kabels en leidingen
 • Aanleg van tuinen
 • Kuil onderspitten/ afspitten
 • Drainage aanbrengen voor tuinen, paardenbak en andere kleine stukken
 • Aanleg van zandbanen voor bestrating
 • Maaikorven van sloten met 2 meter maaikorf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.